World University Rankings 2015

World University Rankings 2015

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ของ QS World University Rankings 2015 โดยจัดตามอันดับมหาวิทยาลัยไทยดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในตำแหน่งที่ 253 ของโลก ตกจากปีที่แล้วมา 10 อันดับ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 295 ของโลก จากอันดับที่ 257 ในปีที่แล้ว

Chulalongkorn rank top among Thai institutions at No. 253 in the QS World University Rankings 2015, down 10 places from last year. Mahidol University came second at 295 down from 257.

Source